Declaracion provisional 2024 E

Voorlopige Aanslag 2024

1. Over de Uitnodiging

Belastingdienst schat vooraf, op basis van je inkomsten van twee jaar geleden, dat wil zeggen het jaar 2022, hoeveel inkomstenbelasting je in het jaar 2024 moet betalen. Daarom sturen ze je een voorlopige beoordeling voor 2024 in januari 2024.

Dit is een verplichte uitnodiging. Het voordeel dat je hebt, is dat wanneer de voorlopige beoordeling van 2024 wordt verzonden, je minder belasting zou betalen in de aangifte van 2024 (die wordt gedaan tussen maart en april 2024), omdat je de belastingen al vooraf hebt betaald (alleen als je belasting moet betalen).

2. Het kan vreemd lijken dat je al belasting moet betalen voor 2024.

Toch is dat niet zo vreemd, omdat veel mensen al belasting betalen in het huidige fiscale jaar.

Als je salaris of uitkering ontvangt, houdt je werkgever of uitkeringsinstantie maandelijks belasting in en betaalt dit aan de Belastingdienst namens jou.

3. Heb je inkomen naast salaris of uitkering? Of heb je activa, zoals spaargeld of aandelen?

In dat geval begin je ook belasting te betalen in hetzelfde jaar, met een voorlopige beoordeling voor 2024.

4. Je moet controleren of de voorlopige beoordeling voor 2024 juist is.

a. Als je belasting moet betalen, kun je ervoor kiezen om in termijnen te betalen:

Je kunt in maximaal 11 termijnen betalen.

– Het bedrag van de 1e termijn moet vóór 1 maart 2024 door de Belastingdienst zijn ontvangen, en elke termijn moet elke maand op dezelfde dag worden betaald als de eerste termijn.

– Als het totale bedrag vóór 1 maart 2024 op de rekening van de Belastingdienst staat, ontvang je een korting.

b. Als de gegevens van je voorlopige beoordeling voor 2024 niet juist zijn:

Je kunt de voorlopige beoordeling voor 2024 wijzigen. Neem contact met ons op voor meer informatie op: info@psmconsultancy.nl.

Bron: Belastingdienst

Contamos con mas de 10 años de experiencia.

Asesores especialistas en tratados fiscales España – Holanda y capacitados en temas fiscales holandeses.

Contamos con la primera plataforma online en español, donde el cliente puede revisar su información y declaraciones enviadas al Belastingdienst

Patricia Santa Cruz
Asesor fiscal

PSM Consultancy, gestoría online en español, está especializada en brindar servicios en declaración del iva y de la renta para personas físicas y autónomos, ademas de realizar solicitudes de subsidios o ayudas en Holanda.

              SIGUENOS Y CONTACTANOS!

0
holandes

Verlaging van het 30%-regeling voordeel in Nederland vanaf 2024

Wat houdt de 30%-regeling in?

De 30%-regeling is een fiscale regeling die, onder strikte voorwaarden, toestaat dat tot 30% van het salaris belastingvrij wordt betaald aan werknemers die in het buitenland zijn aangenomen. Deze werknemers hebben doorgaans te maken met extra kosten die bekend staan als extraterritoriale kosten.

 • Je bent een salarissende werknemer.
 • Je bent buiten Nederland aangenomen door een Nederlands bedrijf.
 • Je hebt specifieke of zeer gespecialiseerde expertise die schaars is of weinig beschikbaar is op de Nederlandse arbeidsmarkt, wat betekent dat je wordt beschouwd als een hooggekwalificeerde migrant.
 • Woon meer dan 150 km van de Nederlandse grens gedurende meer dan 16 van de 24 maanden voorafgaand aan je eerste werkdag in Nederland. Werknemers uit België en Luxemburg zijn bijvoorbeeld in elk geval uitgesloten van de regeling.
 • Als u het regime vanaf de eerste werkdag wilt toepassen, zorg er dan voor dat de Nederlandse belastingdienst (Belastingdienst) de aanvraag voor toepassing van het regime ontvangt binnen vier maanden na de eerste werkdag.
 • Het belastbaar inkomen van een werknemer moet meer bedragen dan 46.107 EUR bruto per jaar (in 2023 was dit 41.954 EUR).
 • In het geval van een werknemer jonger dan 30 jaar met een masterdiploma moet het belastbaar inkomen meer zijn dan 35.048 EUR bruto per jaar (in 2023 was dit 31.891 EUR).
 • De toepassing is beperkt tot een maximaal salaris van 233.000 EUR, vastgesteld volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT), ook wel bekend als de Balkenende-norm.

Deze norm legt een maximale loongrens vast waarop bepaalde fiscale voordelen, zoals de 30%-regeling, van toepassing kunnen zijn.

Onlangs heeft het Nederlandse parlement significante wijzigingen goedgekeurd in het regime van de 30%-regeling. Het is belangrijk op te merken dat op dit moment een werknemer gedurende 5 jaar een belastingvrije vergoeding van 30% van zijn bruto salaris kan ontvangen.

Op 26 oktober 2023 heeft de Tweede Kamer van Nederland recentelijk twee aanvullende aspecten gewijzigd in de 30%-regeling in het Belastingplan 2024:

Geleidelijke vermindering van de 30%-regeling:

 1. Vanaf 2024 garanderen de bijgewerkte regels geen volledige teruggave van 30% gedurende de periode van 5 jaar (60 maanden). Het plan staat ongewijzigde toepassing toe gedurende de eerste 20 maanden, waarbij 30% van het salaris belastingvrij kan worden uitbetaald als onkostenvergoeding. Gedurende de volgende 20 maanden mag slechts 20% van het salaris belastingvrij worden betaald, en gedurende de laatste 20 maanden slechts 10% belastingvrij. Vanaf 2025 zullen expats verplicht zijn belasting te betalen in box 2 en 3, zelfs voor degenen die momenteel profiteren van de 30%-regeling.

 

2. Belasting in box 2 en 3: Vanaf 2025 zullen expats belasting moeten betalen in box 2 en 3, zelfs voor degenen die momenteel profiteren van de 30%-regeling.

“Box 2” in de Nederlandse belastingaangifte richt zich op inkomsten gegenereerd door deelname in een bedrijf, zoals dividenden en winsten uit de verkoop van aandelen in een bedrijf.

“Box 3” omvat de verklaring van saldi van bankrekeningen, investeringen en onroerend goed binnen en buiten Nederland, met uitzondering van het hoofdverblijf.

 

Houd er rekening mee dat wijziging 1 en 2 zijn goedgekeurd door de Tweede Kamer maar nog steeds onderhevig zijn aan goedkeuring door de Eerste Kamer. Het wordt echter verwacht dat dit in de toekomst zal gebeuren.

 • In plaats van de 30%-regeling toe te passen, heeft een werkgever de mogelijkheid om daadwerkelijke extraterritoriale kosten van een werknemer te vergoeden als dit voordeliger blijkt te zijn.
 • Om van deze alternatieve regeling gebruik te maken, moet de werkgever kunnen aantonen dat deze kosten daadwerkelijk zijn gemaakt, en bovendien moeten ze afzonderlijk worden geregistreerd in de salarisadministratie.
 • Het kiezen voor vergoeding van actuele extraterritoriale kosten kan een uitstekende keuze zijn voor toekomstige expats wiens kosten de 30%/20%/10% van hun bruto salaris overschrijden.
 • De beslissing om deze werkelijke extraterritoriale kosten te vergoeden, moet worden genomen in de eerste loonperiode van het kalenderjaar en geldt voor het gehele jaar
 • Vanaf het jaar 2024 worden er strengere eisen geïmplementeerd voor het regime van de 30%-regeling, waardoor werkgevers onder specifieke omstandigheden een deel van het salaris belastingvrij kunnen betalen.
 • Deze aanpassingen hebben als doel het systeem te vereenvoudigen, maar stellen tegelijkertijd concrete salarisgrenzen vast.
 • De wijzigingen in de regulering van de 30%-regeling in Nederland hebben een aanzienlijke impact op expatriates en hun werkgevers, waarbij zowel belastingverantwoordelijkheden als salarisadministratie worden beïnvloed.
 • Volgens berekeningen wordt verwacht dat de besparingen als gevolg van deze wijzigingen zullen toenemen van 3 miljoen euro in 2025 tot een aanzienlijk bedrag van 194 miljoen euro in 2029 en daarna.
 • Het voorstel houdt in dat de vrijgekomen middelen worden gebruikt om de rente op studieleningen te verlagen.
 • Als gevolg van deze wijzigingen in het 30%-regeling regime zullen werknemers te maken krijgen met hogere persoonlijke inkomstenbelasting.
 • Deze situatie zal niet alleen de belastingdruk op expats verhogen, maar zal ook hun belastingaangiften aanzienlijk compliceren.

We have more than 10 years of experience.

Advisors specializing in tax treaties and specialized in Dutch tax matters.

We have the first online platform in English, where the client can review their information and declarations sent to the Belastingdienst.

Patricia Santa Cruz
Asesor fiscal

PSM Consultancy, an online tax services in English, specializes in providing income tax and VAT services for individuals and the self-employed, in addition to making requests for subsidies in the Netherlands.

            FOLLOW US AND CONTACT US!

0
prinsjesdag 2023

Belangrijkste fiscale maatregelen aangekondigd op Prinsjesdag 2023 Voordelen voor zelfstandingen en particulieren

(A) Belastingen

Prinsjesdag 2023 is een jaarlijks evenement in Nederland, gemarkeerd door de toespraak van de Koning WillemAlexander  die het regeringsbeleid en de plannen voor het komende jaar presenteert. Deze dag omvat ook de koninklijke processie en is cruciaal voor het vaststellen van de politieke en fiscale agenda in Nederland. Op 19 september 2023 presenteerde de regering haar politieke voorstellen voor het komende jaar.

Verkoop je bier, wijn of andere alcoholische dranken? De speciale belasting op bier, wijn en andere alcoholische dranken zal vanaf 1 januari 2024 met 16,2% stijgen.

 • De prijs van een doos bier zal met € 0,50 stijgen. Dat is € 0,02 per fles.
 • Een fles wijn wordt gemiddeld € 0,13 duurder.

Voor wie?

 • Alcoholverkopers
 • Alcoholproducenten
 • Alcoholimporteurs

De vrijstelling voor MKB-winsten voor kleine en middelgrote ondernemingen zal in 2024 worden verlaagd. Ben je zelfstandige of MKB-ondernemer? En ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting? Je zult in 2024 meer belasting betalen over de behaalde winsten. Vervolgens kun je 12,7% van de MKB-vrijstelling aftrekken van je winst in je aangifte inkomstenbelasting. Dit was 14%.

Voor wie?

 • Zelfstandigen en MKB-ondernemers die inkomstenbelasting betalen en daarom een rechtspersoon zonder rechtspersoonlijkheid hebben (bijvoorbeeld eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap)

Heb je recht op zelfstandigenaftrek? Het bedrag dat je kunt aftrekken van je winst is elk jaar lager geworden sinds de wet in 2022 is gewijzigd. In 2023 zal de zelfstandigenaftrek € 5.030 bedragen. In 2024 wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd tot € 3.750. Je betaalt meer belasting als de zelfstandigenaftrek afneemt.

 

Het bedrag van de zelfstandigenaftrek in de komende jaren:

 • 2024: € 3.750
 • 2025: € 2.470
 • 2026: € 1.200
 • 2027: € 900

Voor wie?

 • Zelfstandige ondernemers die recht hebben op zelfstandigenaftrek

Wat verandert er?

Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting? De korting op de voorlopige aanslag inkomstenbelasting (ib) verdwijnt. Je krijgt geen korting meer als je je voorlopige belastingaanslag in één keer betaalt (in plaats van in termijnen) vóór de uiterste betaaldatum van de eerste betalingstermijn. Deze wijziging wordt verwacht op 1 januari 2024 in werking te treden.

De belastingvrije reiskostenvergoeding zal op 1 januari 2024 stijgen van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer.

Ben je zelfstandig ondernemer? Dan kun je dit bedrag per kilometer aftrekken van je inkomsten als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting.

Bent u werkgever? Je kunt de reiskosten van werknemers belastingvrij vergoeden. Dit geldt ook voor reiskosten met het openbaar vervoer. En voor kosten van taxi, boot of vliegtuig. Zolang dit redelijk is.

Je kunt je werknemers een hogere reiskostenvergoeding van meer dan € 0,23 per kilometer geven. Deze verhoging wordt dan beschouwd als het loon van de werknemer. Je kunt de extra verhoging aanwijzen als eindheffing via het werkkostenregeling (WKR)-systeem. Op deze manier blijft de extra verhoging belastingvrij.

De belastingvrije reiskostenvergoeding geldt niet voor ondernemers die de kosten van een bedrijfsauto of fiets aan hun werknemers vergoeden.

Voor wie?

 • Werkgevers die de reiskosten van hun werknemers vergoeden
 • Zelfstandige ondernemers die reiskosten als aftrekpost gebruiken

Wat verandert er?

Verkoop je niet-alcoholische dranken zoals frisdrank en vruchtensappen? De belasting op de consumptie van deze dranken zal stijgen. Vanaf 1 januari 2024 zal de belasting op niet-alcoholische dranken stijgen tot € 26,13 per 100 liter (hectoliter).

 

Vanaf 1 januari 2024 vallen mineraalwater en melk niet langer onder deze niet-alcoholische dranken. Vanaf die datum hoeft er geen belasting meer te worden betaald over mineraalwater en melk.

Voor wie?

Ondernemers die niet-alcoholische dranken zoals frisdrank en vruchtensappen verkopen.

Ondernemers die mineraalwater en melk verkopen

Wat verandert er?

Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting? Het tarief in Box 3 van de Inkomstenbelasting stijgt van 32% naar 34% met ingang van 1 januari 2024. Dit is een jaar eerder dan oorspronkelijk voorgesteld. Het tarief in 2024 zou oorspronkelijk 33% zijn. In 2025 blijft het 34%.

De belastingvrije drempel in Box 3 blijft in 2024 op € 57.000. Voor fiscale partners samen is dat € 114.000. De belastingvrije drempel zou aanvankelijk (geïndexeerd) stijgen tot € 62.643.

Voor wie?

Ondernemers voor de inkomstenbelasting

(B) Persoonlijk

Wat verandert er?

Ben je werkgever? En huur je een buitenlandse werknemer in met speciale vaardigheden of kennis? Je zult niet langer onbeperkt de extra kosten kunnen vergoeden die je werknemer maakt als gevolg van de verhuizing naar Nederland zonder belasting. Vanaf nu moet je ook jaarlijks aan de Belastingdienst melden hoe je deze extraterritoriale kosten wilt vergoeden.

Dit is een aanpassing van het huidige 30%-regime. Je kunt binnenkort de kosten vergoeden door 30% van het belastingvrije salaris te betalen. De vergoeding zelf is in dat 30% opgenomen. Het is niet nodig om aan te geven welke kosten je werknemer werkelijk heeft gemaakt.

Met ingang van 1 januari 2024 is er een maximale limiet voor deze optie. Je kunt de kosten vergoeden tot een maximum van 30% van de Wet normering topinkomens (WNT) voor de hoogste lonen. Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld.

Je werknemer moet aan de voorwaarden van de 30%-regeling voldoen. En je moet je werknemer registreren bij de Belastingdienst als gebruiker van de 30%-regeling.

 

Voor wie?

 • Werkgevers die buitenlandse werknemers met speciale vaardigheden of kennis naar Nederland laten komen. De wijziging wordt verwacht op 1 januari 2024 in werking te treden.

(C) Kinderopvang

Wat verandert er?

Werk je in de kinderopvang? Kinderopvang kan worden aangeboden in verschillende talen. Meertalige kinderopvang in het Duits, Engels of Frans is toegestaan. Maximaal 50% van de dagelijkse opvangtijd kan meertalig zijn.

Voor wie?

Ondernemers werkzaam in de kinderopvang. De wijziging in de Wet Kinderopvang wordt verwacht op 1 januari 2024 in werking te treden.

(D) Fiscale plannen voor eenmanszaken

Je inkomen in Box 1 wordt belast in twee schijven. In 2024 betaal je 36,97% belasting over je inkomen tot € 75.624. Dit is 0,04 procentpunt meer dan in 2023. Voor het volgende jaar, net als in 2023, betaal je 49,5% belasting over je inkomen boven € 75.624. Er is een aangepaste eerste schijf voor AOW-ontvangers.

 

In andere jaren steeg het bedrag van de grenzen van de schijf met de inflatie. Dit jaar is de stijging 3,55%. Dit is minder dan de inflatie van 9,9%. Dit betekent dat je waarschijnlijk het hoogste tarief in de tweede schijf betaalt.

Als je 5% of meer van de aandelen in een bedrijf bezit, heb je een “aanmerkelijk belang”. Dan kun je winstuitkeringen of dividend ontvangen. In 2023 betaalde je 26,9% belasting. In 2024 worden dividenden ontvangen van een aanmerkelijk belang belast in een tweeschijvenstelsel. Je betaalt 24,5% belasting over het inkomen tot € 67.000. Voor alles wat daarboven komt, is het tarief 31%.

In 2024 betaal je minder belasting in Box 2 voor winstuitkeringen tot ongeveer € 106.000. Je betaalt meer belasting voor hogere winstuitkeringen in 2024 dan in 2023. Het kan interessant voor je zijn om de opgebouwde winsten in je bedrijf in 2023 uit te keren. Raadpleeg je adviseur. Houd er rekening mee: na de uitbetaling van een dividend heb je privégeld en investeringen. Dit is dan het vermogen in Box 3. In Box 3 is een belastingvrij vermogen van € 57.000. Als de waarde hoger is dan deze vrijstelling, betaal je er belasting over in Box 3. Raadpleeg je adviseur voor wat het verstandigst is in jouw situatie.

Heb je spaargeld of beleggingen? Dan betaal je in 2024 geen belasting over je vermogen tot € 57.000. Heb je meer vermogen? Dan betaal je 34% belasting over het rendement dat je hebt behaald. Het rendement is het rendement dat je behaalt op je spaargeld en beleggingen. De overheid berekent een vast rendementspercentage van 6,04% voor beleggingen in 2024. Het rendement op spaargeld wordt later vastgesteld. Met ingang van 1 januari 2023 telt geld op derdengeldenrekeningen bij de notaris of deurwaarder ook mee als spaargeld. Dit geldt ook voor het aandeel van de eigenaar in het vermogen van een Vereniging van Eigenaren (VvE).

Schulden worden ook opgenomen in Box 3. De kosten van je schulden worden afgetrokken van de opbrengst van je vermogen. De kosten van je schulden worden in rekening gebracht tegen een vast rentepercentage. Je kunt geen vast bedrag van je schulden aftrekken. Dit is de schuldendrempel. De schulddrempel en het rentepercentage worden later vastgesteld.

Vanaf 2024 hoef je geen aanspraken en schulden tussen fiscale partners of tussen ouders en minderjarige kinderen meer aan te geven.

De vrijstelling voor MKB-winsten wordt verlaagd

De vrijstelling voor MKB-winsten verlaagt het belastbaar inkomen na aftrek van zakelijke aftrekposten. Het percentage wordt in 2024 verlaagd van 14% naar 12,7%. Hierdoor worden vooral ondernemers met hoge winsten getroffen.

Werk je minimaal 1.225 uur in je bedrijf? Dan heb je recht op de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek wordt in 2024 met € 1.280 verlaagd. De zelfstandigenaftrek bedraagt dan € 3.750. In de komende jaren zal de zelfstandigenaftrek blijven dalen tot € 900 in 2027.

De belastingvrije vergoeding per kilometer stijgt van 21 naar 23 cent in 2024. Als ondernemer kun je dit bedrag per kilometer aftrekken van je winst voor zakelijke reizen met je eigen auto, motor of fiets. Als werkgever kun je ook je personeel 23 cent per kilometer belastingvrij vergoeden. Dit geldt voor woon-werkverkeer en andere zakelijke kilometers met eigen vervoer.

Bron: KVK (Kamer van Koophandel), Belastingdienst

Wij hebben meer dan 10 jaar ervaring.

Adviseurs gespecialiseerd in belastingverdragen en deskundig op het gebied van Nederlandse belastingzaken.

Wij beschikken over het eerste online platform in het Nederlands, waar de klant zijn informatie en aangiften die naar de Belastingdienst zijn gestuurd, kan bekijken.

Patricia Santa Cruz
Tax Advisor

PSM Consultancy, een online belastingadviesdienst in het Nederlands, is gespecialiseerd in het verstrekken van inkomstenbelasting- en btw-diensten voor particulieren en zelfstandigen, naast het indienen van subsidieaanvragen in Nederland.

         VOLG ONS EN NEEM CONTACT OP!

0
post02

Coronavirus en werk in Nederland

Belangrijke informatie over het Coronavirus voor arbeidsmigranten in Nederland

1) Misschien heb je geen werk vanwege het Coronavirus en moet je misschien terugkeren naar je eigen land. Bekijk voor vertrek de voorwaarden van uw arbeidsovereenkomst en controleer wat uw rechten zijn.

In Nederland heeft uw werkgever de plicht u een veilige werkomgeving te bieden (bijv. Voldoende zakdoeken en zeep). Uw werkgever moet u ook vertellen over de symptomen van Coronavirus. Als u zich ziek voelt, kan uw werkgever u doorverwijzen naar de medische dienst van het bedrijf. Als u symptomen van Coronavirus heeft, kan uw werkgever u de toegang tot de werkplek ontzeggen. U kunt telefonisch contact opnemen met de plaatselijke huisarts en hem vertellen wat zijn symptomen zijn.

Mijn werkgever heeft om kortere werktijden verzocht. Wat betekent dit voor mij als werknemer? Mogelijk heeft uw werkgever bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kortere werktijden aangevraagd. Je werkgever betaalt je het volledige salaris, een WW-toeslag. Dan verandert er voor jou niets. U mag geen actie ondernemen of voordelen aanvragen.

Controleer voordat u naar huis gaat de nieuwste richtlijnen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken op de websites van uw land van herkomst. U kunt aanbevelingen vinden over welk vervoer u moet gebruiken of de openingstijden aan de grenzen van Europa. Zoek in google de webpagina van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van uw land.

2) Je bent ziek (geïsoleerd)
Normale ziekteregels zijn van toepassing. De gevolgen zijn afhankelijk van uw arbeidsovereenkomst:

Bij contracten met een uitzendbeding staat u ingeschreven bij het UWV. UWV.nl bepaalt of u recht heeft op een ziekte-uitkering. De uitzendonderneming moet een percentage van deze uitkering verstrekken.

Bij contracten zonder uitzendbeding moet uw werkgever u bij ziekte betalen. Wachttijd van één dag. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft de Nederlandse regering gewaarschuwd dat in Nederland aanvullende maatregelen moeten worden genomen om de verspreiding van het Coronavirus te voorkomen.

Bekijk haar video over het virus.

Lees meer over Coronavirus en gezondheid.
https://www.pharos.nl/the-coronavirus/

3) Veiligheid op het werk
Iedereen in Nederland wordt aangeraden om, indien mogelijk, thuis te werken.
Als je direct contact hebt met mensen op het werk, dus face to face, volg dan de instructies van het RIVM op het gebied van hygiëne en houd minimaal 1,5 meter afstand van andere mensen.

4) Als u geen papieren heeft en geconfronteerd wordt met het Coronavirus
We raden aan dat werknemers zonder papieren met hun werkgevers onderhandelen dat de betaling plaatsvindt volgens wat is overeengekomen in hun werkuren. U heeft bij wet dezelfde rechten als elke andere werknemer in Nederland. Aanbevelingen:

Leg aan je werkgever de moeilijkheid van je situatie uit: als je niet werkt, heb je geen geld. Handhaaf veiligheidsmaatregelen in overeenstemming met het RIVM.
https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19

Als u ziek bent, heeft u recht op ziekengeld.

Als u niet ziek bent en uw baan is geannuleerd door uw werkgever, heeft u ook dezelfde doorbetalingsrechten als elke andere werknemer.

Artikel uitgewerkt door Fairwork NU (organisatie die de rechten van werknemers in Nederland waakt)

www.fairwork.nu/2020/03/20/corona-en-werk-in-nederland/

Kantoor 020 760 08 09
WhatsApp 06 51771249
Email info@fairwork.nu

0
post01

Steun voor ondernemers met het coronavirusfenomeen (Nederland)

Beste zakenman,

Wist u dat de Nederlandse regering enkele ondersteunende maatregelen heeft geïmplementeerd voor kleine en grote ondernemers die door het fenomeen coronavirus zijn getroffen?

Ik nodig u uit om de volgende informatie te bekijken die nuttig kan zijn voor uw bedrijf. De overheid heeft voordelen behaald op het gebied van uitstel van betaling voor de aangifte van btw en inkomsten, evenals het implementeren van rentekortingen op onder meer zakelijke leningen.

a) Nederlandse regering

Het kabinet heeft besloten uitzonderlijke economische maatregelen te nemen vanwege het coronavirus. Het doel is om zowel onze banen en ons inkomen als onze gezondheid te beschermen en de gevolgen voor zelfstandigen, kmo’s en grote bedrijven op te vangen. Dit pakket
levert elke maand miljarden euro’s ondersteuning zolang als nodig is. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen blijven betalen, dichten de kloof voor freelancers en zorgen ervoor dat geld bij bedrijven kan blijven door middel van versoepelde belastingregelingen, compensatie en aanvullende kredietfaciliteiten.

De afmetingen zijn:

1. Tot stand komen van een tijdelijke overeenkomst tot vergoeding van salariskosten (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan voor een periode van drie maanden een salarisbijdrage aanvragen bij UWV (www.UWV.nl) (maximaal 90% van de salarisfactuur, afhankelijk van omzetverlies) . UWV verstrekt een voorschot van 80% van de gevraagde bijdrage. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven betalen. Voorwaarde is dat tijdens de subsidieperiode geen personeelslid om financiële redenen kan worden ontslagen. Deze tijdelijke noodmaatregel voor noodarbeid (NU) wordt zo spoedig mogelijk geopend en vervangt de huidige regeling voor arbeidstijdverkorting. Nieuwe aanvragen hiervoor kunnen niet direct naar SZW worden gestuurd. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet zijn opgelost, worden behandeld in het nieuwe schema. Werkgevers kunnen vanaf 1 maart de toeslag voor verlaging van de facturering aanvragen.

2. Extra steun voor zelfstandige ondernemers (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en gemeenten)
Het kabinet introduceert een tijdelijke en ontspannen overeenkomst ter ondersteuning van zelfstandige ondernemers, waaronder zelfstandigen, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door de gemeenten. Zelfstandigen kunnen via een versnelde procedure gedurende 3 maanden extra onderhoudsinkomen ontvangen. Dit vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Er is geen bewijs van vermogen of partner in deze regeling voor tijdelijke bijstand aan zelfstandige werknemers. Ondersteuning onder deze termijn is ook mogelijk in de vorm van een werkkapitaallening tegen een verlaagd rentepercentage.

3. Uitstel van belastingbetaling en verlaging van boetes (Belastingdienst)
Betrokken ondernemers kunnen gemakkelijker uitstel van betaling aanvragen. De Belastingdienst stopt dan direct de incasso. Dit geldt voor inkomsten-, bedrijfs-, salaris- en factureringsbelasting (btw). Er is geen boete voor te late betaling. Het is ook niet nodig om onmiddellijk bewijs te leveren. De ondernemer doet hier langer over. De terugvorderingsrente die normaal gesproken begint nadat de betalingstermijn is verstreken, wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook daalt de fiscale rente tijdelijk tot bijna 0%. Deze vermindering is van toepassing op alle belastingen die aan belastingrente zijn onderworpen. Het kabinet past het belastingtarief zo ​​snel mogelijk aan.

4. Verlenging van de garantie voor bedrijfsfinanciering (Ministerie van EZK)
Bedrijven die moeite hebben met het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties, kunnen gebruikmaken van de Commercial Financing Guarantee (GO) -regeling. Het kabinet stelt voor de GO-garantielimiet te verhogen van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard. Met de GO helpt EZK zowel KMO’s als grote bedrijven met een garantie van 50% op bankleningen en bankgaranties (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per bedrijf). Het maximum per bedrijf wordt tijdelijk verhoogd naar 150 miljoen euro. De kast stemt ermee in om alle vereiste garantieruimte te bieden.

5. Korting op rente voor kleine ondernemers in microkredieten Qredits (Ministerie van EZK)
Microkredietverstrekker Qredits financiert en traint een grote groep kleine en beginnende ondernemers, die het vaak moeilijk vinden om via de bank financiering te verkrijgen. Deze omvatten ondernemers in de serv

0
post_iva

Nieuw btw-identificatienummer vanaf 1 januari 2020 (Bedrijven eenmanszaak)

Beste klanten

Vanaf 1 januari 2020 wordt het nieuwe btw-identificatienummer van kracht

Alle eenmanszaak ontvangt een brief van de Belastingdienst met een nieuw btw-identificatienummer.
Vanaf 1 januari 2020 wordt dan een nieuw btw-identificatienummer gebruikt. Dit nieuwe btw-identificatienummer moet aan al uw commerciële klanten, leveranciers worden meegedeeld
regulier, boekhouding etc. en moet een vervanging zijn op alle facturen, websites, briefpapier vanaf 1 januari 2020. Uw nummer dat begint met letters NL moet worden vervangen door het nieuwe btw-identificatienummer.

Ook zal het nieuwe btw-identificatienummer worden genoemd: btw-id. De wijziging vindt plaats zodat er meer privacy is wanneer uw burgerservicenummer (BSN-nummer) niet meer in het nieuwe btw-identificatienummer is opgenomen.

Het nieuwe btw-identificatienummer ziet er als volgt uit: 9-cijferige NL-landcode, de letter ‘B’ en een 2-cijferig controlecijfer. De 9 cijfers hebben niets meer te maken met uw burgerservicenummer (BSN).
Dit is een voorbeeld van het nieuwe btw-identificatienummer: NL000099998B57.

OB NUMMER (OMZETBELASTINGNUMMER)
Naast het BTW-ID ontvangt u een BTW-nummer (OB-nummer) dat het BTW-belastingnummer wordt genoemd. Dit nummer wordt gebruikt bij communicatie met de Belastingdienst. Als u ons bijvoorbeeld een brief schrijft of de Belastinglijn belt.

Het btw-nummer ziet er zo uit: uw sofinummer met toevoeging B01.
Dit is een voorbeeld van het btw-nummer (OB NUMMER): 111234567B01.

Voor meer informatie kunt u de volgende link raadplegen:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/btw/content/wat-betekent-het-nieuwe-btw-id-voor-mij

0
post_empresas

Nieuwe KOR-regeling voor kleine bedrijven

Beste klanten,

Hieronder vindt u de nieuwe KOR-regeling voor kleine bedrijven – Kleineondernemersregeling, die sinds 1 januari 2020 door de Belastingdiesnt wordt gepresenteerd.

1. Als uw facturering per jaar niet hoger is dan € 20.000 (inkomen exclusief BTW)?
Vanaf 1 januari 2020 kunt u zich aanmelden voor het nieuwe Small Business Plan (KOR). Dit geeft u een afstand van uw BTW-aansprakelijkheid. Dat wil zeggen:

een. Ik kan op geen enkel moment meer BTW (BTW) vragen over uw zakelijke uitgaven.
b. U hoeft de verkoopaangifte (btw) niet te doen.
c. Als u de belastingaangifte moet doen
d. U bent verplicht om de administratie van uw bedrijf te blijven uitvoeren (registratie van facturen in geval van audit).
e. Dit geldt voor bedrijven eenmanzaak, VoF, BV, Verenigingen en Stichtingen.
f. Geldt voor elk moment van anciënniteit van het bedrijf.
f. Als u zich aanmeldt voor de nieuwe KOR-regeling, geldt deze regeling voor minimaal 3 jaar.

2. De oude KOR-regeling (Kleine Ondernemersregeling) loopt af per 1 januari 2020.
Deze nieuwe vrijstelling vervangt de oude KOR-regeling voor kleine bedrijven vanaf 1 januari 2020. Met de oude KOR-regeling betaalde u geen omzetbelasting (btw) als uw btw (btw) tijdens de jaar was minder dan € 1345.
een. Als u zich wilt registreren voor de nieuwe KOR-regeling en deze vanaf 1 januari 2020 wilt gaan gebruiken, moet u zich vóór 20 november 2019 registreren met het KOR-registratieformulier (vink punt 9).

3. Wie kan deelnemen aan het nieuwe plan voor kleine bedrijven?
Als je aan de volgende voorwaarden voldoet, kun je deelnemen aan de nieuwe KOR:
een. Bent u al btw-ondernemer (maak regelmatig uw aangiften).
b. Uw bedrijf is gevestigd in Nederland of heeft u een vaste inrichting hier in Nederland.
c. Uw omzet bedraagt ​​maximaal € 20.000, – per jaar (inkomen exclusief btw).

4. Stichtingen (stichtingen), verenigingen (verenigingen) en commanditaire vennootschappen (bv’s) kunnen deelnemen aan deze nieuwe KOR-regeling. Deelname aan de nieuwe KOR-regeling is niet alleen voor natuurlijke personen (samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen) of verenigingen van natuurlijke personen. Rechtspersonen zoals stichtingen, verenigingen (verenigingen) en BV’s kunnen er ook gebruik van maken.

5. Controleer of u kunt deelnemen aan deze nieuwe regeling voor kleine bedrijven
Weet u niet zeker of u kunt deelnemen aan de nieuwe KOR? Waarom weet u bijvoorbeeld niet hoe u uw verkopen moet schatten? Of welke facturering telt voor de nieuwe KOR? Check dan de volgende link als je kunt
deelnemen aan de nieuwe KOR.
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/btw/content/kan-ik-gebruikmaken-van-de-kleineondernemersregeling

6. Deelnemen aan de nieuwe regeling heeft voor- en nadelen, u krijgt dus minder administratieve verplichtingen

Voordelen van de dispensatie.
• U hoeft geen facturen naar uw klanten te sturen. Maar als u de facturen wilt verzenden of als uw klanten daarom vragen, kunt u dat doen. Het enige wat u hoeft te doen is op de factuur aangeven dat een vrijstelling van de
KOR.
• U int geen btw van uw klanten, maar u kunt geen btw innen op onkosten.
• Als u facturen uitgeeft, kunt u geen btw aangeven (de factuur moet 0% btw bevatten). Als u op enig moment 9% of 21% btw toevoegt, enz. de afstand vervalt.
• U hoeft de btw-aangifte niet voor een periode van minimaal 3 jaar te doen, maar u kunt GEEN BTW meer van uw bedrijf vragen.
• U dient uw aankoopfacturen 7 jaar in uw administratie te bewaren.
• Voor onroerend goed en rechten daarop geldt een periode van 9 jaar, na ingebruikname van het onroerend goed.
• De ontheffing (nieuwe KOR-regeling) kan pas ingaan op de eerste dag van uw aangifteperiode.

Nadelen van dispensatie

• De startdatum van KOR moet minimaal 4 weken na verzending van het Inschrijfformulier zijn. Met andere woorden, als u het formulier van de KOR-regeling vóór 20 november verstuurt, is deze pas op 1 januari 2020 voor uw bedrijf van kracht.
• U kunt op geen enkele uitgave btw terugvorderen. Dit nadeel kan erg groot zijn als u grote investeringen of aankopen doet, zoals lap-tops, uitrusting, machines, investeringen, verhuur, enz.
• In sommige gevallen, als u nog een verklaring moet afleggen. Gebruik de Incidental VAT Refund Tool om te bepalen of u de aangifte moet indienen.
• U neemt voor een periode van minimaal 3 jaar deel aan de KOR-regeling, na uw inschrijving, of totdat uw omzet in 1 kalenderjaar hoger is dan € 20.000 (inkomen exclusief btw).

7. Wel of niet deelnemen aan de nieuwe regeling voor kleine bedrijven?
Daarom hebben we een aantal voorbeelden opgesomd waar je kunt zien hoe dit schema in de praktijk werkt voor verschillende beroepsgroepen en in verschillende situaties.
Lees enkele voorbeelden van nieuwe plannen voor kleine bedrijven op de volgende link
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/nieuwe-kleineondernemersregeling/voorbeelden-nieuwe-kleineondernemersregeling/voorbeelden-neuwewe
Voorbeeld 1 BTW-verplaatste aannemer
Voorbeeld 2 Kapsalon met 9% btw.
Voorbeeld 3 Accountant met vrijgestelde klanten en klanten die btw kunnen aftrekken
Voorbeeld 4 Handelaar op laptops met margeregeling of intracommunautaire leveringen (ICL)

8. Bijzondere situaties met de nieuwe KOR. Doe je mee aan de nieuwe KOR?
Misschien is 1 van de volgende situaties op jou van toepassing.
een. U heeft meer subbedrijven binnen 1 bedrijf.
Heeft u als ondernemer meer commerciële activiteiten binnen 1 bedrijf?
De KOR-regeling geldt dus voor alle bedrijfsactiviteiten als één bedrijf.

b. Importeert u regelmatig producten uit niet-EU-landen met een artikel 23-vergunning, dan trekt de Belastingsdienst deze vergunning in als u zich inschrijft voor de nieuwe KOR-regeling.
c. U huurt een pand aan een ondernemer. Dan kunt u niet kiezen voor de belaste huur als u deelneemt aan de nieuwe KOR-regeling. Met andere woorden, verzamel btw over genoemde verhuur.
Kiest u al voor belaste verhuur en schrijft u zich in voor de nieuwe KOR? Dan betaal je geen belasting meer over deze verhuur.

9. Vul de KOR-regel in op de Belastingdienst-pagina
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/nieuwe-kleineondernemersregeling/

0