post_empresas

Nieuwe KOR-regeling voor kleine bedrijven

Beste klanten,

Hieronder vindt u de nieuwe KOR-regeling voor kleine bedrijven – Kleineondernemersregeling, die sinds 1 januari 2020 door de Belastingdiesnt wordt gepresenteerd.

1. Als uw facturering per jaar niet hoger is dan € 20.000 (inkomen exclusief BTW)?
Vanaf 1 januari 2020 kunt u zich aanmelden voor het nieuwe Small Business Plan (KOR). Dit geeft u een afstand van uw BTW-aansprakelijkheid. Dat wil zeggen:

een. Ik kan op geen enkel moment meer BTW (BTW) vragen over uw zakelijke uitgaven.
b. U hoeft de verkoopaangifte (btw) niet te doen.
c. Als u de belastingaangifte moet doen
d. U bent verplicht om de administratie van uw bedrijf te blijven uitvoeren (registratie van facturen in geval van audit).
e. Dit geldt voor bedrijven eenmanzaak, VoF, BV, Verenigingen en Stichtingen.
f. Geldt voor elk moment van anciënniteit van het bedrijf.
f. Als u zich aanmeldt voor de nieuwe KOR-regeling, geldt deze regeling voor minimaal 3 jaar.

2. De oude KOR-regeling (Kleine Ondernemersregeling) loopt af per 1 januari 2020.
Deze nieuwe vrijstelling vervangt de oude KOR-regeling voor kleine bedrijven vanaf 1 januari 2020. Met de oude KOR-regeling betaalde u geen omzetbelasting (btw) als uw btw (btw) tijdens de jaar was minder dan € 1345.
een. Als u zich wilt registreren voor de nieuwe KOR-regeling en deze vanaf 1 januari 2020 wilt gaan gebruiken, moet u zich vóór 20 november 2019 registreren met het KOR-registratieformulier (vink punt 9).

3. Wie kan deelnemen aan het nieuwe plan voor kleine bedrijven?
Als je aan de volgende voorwaarden voldoet, kun je deelnemen aan de nieuwe KOR:
een. Bent u al btw-ondernemer (maak regelmatig uw aangiften).
b. Uw bedrijf is gevestigd in Nederland of heeft u een vaste inrichting hier in Nederland.
c. Uw omzet bedraagt ​​maximaal € 20.000, – per jaar (inkomen exclusief btw).

4. Stichtingen (stichtingen), verenigingen (verenigingen) en commanditaire vennootschappen (bv’s) kunnen deelnemen aan deze nieuwe KOR-regeling. Deelname aan de nieuwe KOR-regeling is niet alleen voor natuurlijke personen (samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen) of verenigingen van natuurlijke personen. Rechtspersonen zoals stichtingen, verenigingen (verenigingen) en BV’s kunnen er ook gebruik van maken.

5. Controleer of u kunt deelnemen aan deze nieuwe regeling voor kleine bedrijven
Weet u niet zeker of u kunt deelnemen aan de nieuwe KOR? Waarom weet u bijvoorbeeld niet hoe u uw verkopen moet schatten? Of welke facturering telt voor de nieuwe KOR? Check dan de volgende link als je kunt
deelnemen aan de nieuwe KOR.
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/btw/content/kan-ik-gebruikmaken-van-de-kleineondernemersregeling

6. Deelnemen aan de nieuwe regeling heeft voor- en nadelen, u krijgt dus minder administratieve verplichtingen

Voordelen van de dispensatie.
• U hoeft geen facturen naar uw klanten te sturen. Maar als u de facturen wilt verzenden of als uw klanten daarom vragen, kunt u dat doen. Het enige wat u hoeft te doen is op de factuur aangeven dat een vrijstelling van de
KOR.
• U int geen btw van uw klanten, maar u kunt geen btw innen op onkosten.
• Als u facturen uitgeeft, kunt u geen btw aangeven (de factuur moet 0% btw bevatten). Als u op enig moment 9% of 21% btw toevoegt, enz. de afstand vervalt.
• U hoeft de btw-aangifte niet voor een periode van minimaal 3 jaar te doen, maar u kunt GEEN BTW meer van uw bedrijf vragen.
• U dient uw aankoopfacturen 7 jaar in uw administratie te bewaren.
• Voor onroerend goed en rechten daarop geldt een periode van 9 jaar, na ingebruikname van het onroerend goed.
• De ontheffing (nieuwe KOR-regeling) kan pas ingaan op de eerste dag van uw aangifteperiode.

Nadelen van dispensatie

• De startdatum van KOR moet minimaal 4 weken na verzending van het Inschrijfformulier zijn. Met andere woorden, als u het formulier van de KOR-regeling vóór 20 november verstuurt, is deze pas op 1 januari 2020 voor uw bedrijf van kracht.
• U kunt op geen enkele uitgave btw terugvorderen. Dit nadeel kan erg groot zijn als u grote investeringen of aankopen doet, zoals lap-tops, uitrusting, machines, investeringen, verhuur, enz.
• In sommige gevallen, als u nog een verklaring moet afleggen. Gebruik de Incidental VAT Refund Tool om te bepalen of u de aangifte moet indienen.
• U neemt voor een periode van minimaal 3 jaar deel aan de KOR-regeling, na uw inschrijving, of totdat uw omzet in 1 kalenderjaar hoger is dan € 20.000 (inkomen exclusief btw).

7. Wel of niet deelnemen aan de nieuwe regeling voor kleine bedrijven?
Daarom hebben we een aantal voorbeelden opgesomd waar je kunt zien hoe dit schema in de praktijk werkt voor verschillende beroepsgroepen en in verschillende situaties.
Lees enkele voorbeelden van nieuwe plannen voor kleine bedrijven op de volgende link
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/nieuwe-kleineondernemersregeling/voorbeelden-nieuwe-kleineondernemersregeling/voorbeelden-neuwewe
Voorbeeld 1 BTW-verplaatste aannemer
Voorbeeld 2 Kapsalon met 9% btw.
Voorbeeld 3 Accountant met vrijgestelde klanten en klanten die btw kunnen aftrekken
Voorbeeld 4 Handelaar op laptops met margeregeling of intracommunautaire leveringen (ICL)

8. Bijzondere situaties met de nieuwe KOR. Doe je mee aan de nieuwe KOR?
Misschien is 1 van de volgende situaties op jou van toepassing.
een. U heeft meer subbedrijven binnen 1 bedrijf.
Heeft u als ondernemer meer commerciële activiteiten binnen 1 bedrijf?
De KOR-regeling geldt dus voor alle bedrijfsactiviteiten als één bedrijf.

b. Importeert u regelmatig producten uit niet-EU-landen met een artikel 23-vergunning, dan trekt de Belastingsdienst deze vergunning in als u zich inschrijft voor de nieuwe KOR-regeling.
c. U huurt een pand aan een ondernemer. Dan kunt u niet kiezen voor de belaste huur als u deelneemt aan de nieuwe KOR-regeling. Met andere woorden, verzamel btw over genoemde verhuur.
Kiest u al voor belaste verhuur en schrijft u zich in voor de nieuwe KOR? Dan betaal je geen belasting meer over deze verhuur.

9. Vul de KOR-regel in op de Belastingdienst-pagina
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/nieuwe-kleineondernemersregeling/

Tags: No tags
0

Comments are closed.